Metody Leczenia

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna jest terapią wglądową, oznacza to, że w procesie terapii istotne jest odkrywanie zarówno świadomych jak i nieświadomych treści przeżywanych przez Pacjenta oraz  odkrywanie tego, jaki wpływ mają na jego  samopoczucie i funkcjonowanie.

Psychoterapia pomaga zrozumieć wpływ zdarzeń z przeszłości (zwłaszcza z okresu dzieciństwa), wpływ relacji z najbliższymi osobami oraz różnych aktualnych zdarzeń życiowych na kształtowanie własnej osobowości, sposób przeżywania siebie i innych oraz poziom zdrowia psychicznego.

Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym bazuje na klasycznej psychoanalizie Freuda, teorii relacji z obiektem, psychologii self oraz na praktycznym użyciu tych teorii do leczenia zaburzeń psychogennych – psychotycznych, osobowościowych i neurotycznych.
W leczeniu istotne jest interpretacyjne ujęcie nieświadomych mechanizmów obronnych, lęków, snów.
Celem psychoterapii jest zmiana w kierunku poprawy samopoczucia psychicznego, wewnętrznej integracji psychicznej, a przede wszystkim trwała zmiana osobowości i poprawa w funkcjonowaniu społecznym.

Psychoterapia może mieć charakter psychoterapii krótkoterminowej ­- kilkanaście sesji, jeśli opierać się będzie na konkretnych problemach, lub psychoterapii długoterminowej - rok, i dłużej, jeśli praca zmierzać będzie ku głębokiej zmianie w funkcjonowaniu i służy głębszemu poznaniu siebie. Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia Pedagogiczna

Praca z dziećmi i młodzieżą mającą problemy w nauce (dysleksja), brak dojrzałości szkolnej, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania i emocji, Zespół Aspergera, depresja, fobia szkolna i inne.

 • konsultacje dla rodziców
 • terapia dziecka lub nastolatka

 

Praca w grupie lub indywidualnie:

Trening Umiejętności Wychowawczych i Społecznych, w tym elementy Szkoły dla Rodziców:

Budowanie relacji rodzic - dziecko:
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi a rodzicami oraz między rodzeństwem.

Dla rodziców nastolatków - uwzględniające problemy wieku dorastania:
 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • alkohol, papierosy, narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów

 

 

Kontkat

 

 

Potrzebujesz porady?

Zadzwoń, a podpowiem który rodzaj terapii będzie dla Ciebie odpowiedni.

608 523 043

Zadzwoń

©Prywatny Gabinet Psychoterapii mgr Ewa Tempska.

Realizacja: adwebmedia